Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Box vote số ngày 28/09/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Quý Ngô bá
14 1 3
Lý ngân
9 1 2
Ngoan Kim
9 1 2
4
Lâm Hoàng
9 1 2
5
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 2
6
Duc Tri Nguyen
8 0 1
7
Phạm Cường
8 0 1
8
BÁ VƯƠNG LÔ
8 1 1
9
Hàm Lý
5 1 1
10
Hà Duyên
5 0 1
11
KQXSMB.mobi
5 1 1
12
LỘC PHÁT 6868
5 0 1
13
Thãnh Chon
4 1 1
14
Sang Pham cao ba
4 0 1
15
XSMN.mobi
4 1 1
16
Đồng Phạm Văn
4 1 1
17
Thanh phong
0 0 0
18
Hoàn Lê
0 0 0
19
Nguyên an vi
0 0 0
20
Hiep Vu
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Lý ngân
9 1 2
Ngoan Kim
9 1 2
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 2
4
Lâm Hoàng
9 1 2
5
Quý Ngô bá
14 0 2
6
Thãnh Chon
4 1 1
7
Sang Pham cao ba
4 0 1
8
BÁ VƯƠNG LÔ
8 1 1
9
Phạm Cường
8 0 1
10
LỘC PHÁT 6868
5 0 1
11
Duc Tri Nguyen
8 0 1
12
Hà Duyên
5 0 1
13
KQXSMB.mobi
5 1 1
14
XSMN.mobi
4 1 1
15
Đồng Phạm Văn
4 1 1
16
Nguyên an vi
0 0 0
17
Hoàn Lê
0 0 0
18
Hàm Lý
5 0 0
19
Hiep Vu
0 0 0
20
Whod Tire
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Hàm Lý
5 0 1
Quý Ngô bá
14 1 1
Thãnh Chon
4 0 0
4
Hà Duyên
5 0 0
5
Lý ngân
9 0 0
6
Khuyến Đặng
0 0 0
7
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 0
8
BÁ VƯƠNG LÔ
8 0 0
9
Thanh phong
0 0 0
10
Hoàn Lê
0 0 0
11
Phạm Cường
8 0 0
12
LỘC PHÁT 6868
5 0 0
13
Nguyên an vi
0 0 0
14
Duc Tri Nguyen
8 0 0
15
Gia Cát Dự
0 0 0
16
KQXSMB.mobi
5 0 0
17
XSMN.mobi
4 0 0
18
Đồng Phạm Văn
4 0 0
19
Hiep Vu
0 0 0
20
Whod Tire
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
32 3 6
Quý Ngô bá
24 2 5
Ngoan Kim
23 3 5
4
Lý ngân
17 2 3
5
Thiên Tài Số Học
14 2 3
6
Khuyến Đặng
14 2 3
7
Nguyên an vi
14 0 3
8
Hàm Lý
13 2 2
9
BÁ VƯƠNG LÔ
13 2 2
10
Lâm Hoàng
13 2 3
11
KQXSMB.mobi
9 2 2
12
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 2
13
THE END
9 0 2
14
XSMN.mobi
8 2 2
15
Gia Cát Dự
8 0 1
16
Phạm Cường
8 0 1
17
Duc Tri Nguyen
8 0 1
18
LỘC PHÁT 6868
5 0 1
19
Thuan Pham
5 0 1
20
Tâm Linh
5 1 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Ngoan Kim
23 3 5
Thãnh Chon
32 3 4
Khuyến Đặng
14 2 3
4
Lâm Hoàng
13 2 3
5
Lý ngân
17 2 3
6
Quý Ngô bá
24 0 3
7
BÁ VƯƠNG LÔ
13 2 2
8
XSMN.mobi
8 2 2
9
THE END
9 0 2
10
TRẦN VỦ ĐỆ
9 0 2
11
KQXSMB.mobi
9 2 2
12
Nguyên an vi
14 0 2
13
Thiên Tài Số Học
14 2 2
14
Đức cobra
4 0 1
15
Đồng Phạm Văn
4 1 1
16
Thuan Pham
5 0 1
17
Sang Pham cao ba
4 0 1
18
Phạm Cường
8 0 1
19
LỘC PHÁT 6868
5 0 1
20
Duc Tri Nguyen
8 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thãnh Chon
32 0 2
Quý Ngô bá
24 2 2
Hàm Lý
13 0 1
4
Nguyên an vi
14 0 1
5
Thiên Tài Số Học
14 0 1
6
LỘC PHÁT 6868
5 0 0
7
Đồng Phạm Văn
4 0 0
8
Khuyến Đặng
14 0 0
9
Tâm Linh
5 0 0
10
Ngoan Kim
23 0 0
11
Thuan Pham
5 0 0
12
Sang Pham cao ba
4 0 0
13
Phạm Cường
8 0 0
14
Thuyen Tran van
0 0 0
15
Thế Anh Đặng
0 0 0
16
Lâm Hoàng
13 0 0
17
Duc Tri Nguyen
8 0 0
18
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
19
Tien Ha
0 0 0
20
THE END
9 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
181 13 29
THE END
165 12 33
Duc Tri Nguyen
155 8 27
4
Thãnh Chon
153 8 28
5
Quý Ngô bá
145 17 28
6
TRẦN VỦ ĐỆ
137 6 22
7
Nguyên an vi
134 7 22
8
Hàm Lý
127 7 22
9
Tâm Linh
118 14 22
10
Sang Pham cao ba
118 14 22
11
LỘC PHÁT 6868
105 9 18
12
Luân Ông già
105 7 22
13
Khuyến Đặng
101 8 19
14
Gia Cát Dự
90 6 14
15
Thiên Tài Số Học
88 10 14
16
BÁ VƯƠNG LÔ
83 11 17
17
Căn Cô Số
81 6 18
18
Quỳnh NguyỄn
80 7 13
19
Bảo Bảo (tinh)
73 10 14
20
XSMN.mobi
66 9 14
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
165 8 25
Thãnh Chon
153 6 23
Duc Tri Nguyen
155 8 23
4
Phạm Cường
181 11 22
5
Luân Ông già
105 7 21
6
Quý Ngô bá
145 9 21
7
Sang Pham cao ba
118 12 18
8
Tâm Linh
118 10 17
9
Hàm Lý
127 3 16
10
TRẦN VỦ ĐỆ
137 4 16
11
Nguyên an vi
134 7 16
12
Khuyến Đặng
101 8 16
13
BÁ VƯƠNG LÔ
83 8 15
14
Căn Cô Số
81 4 15
15
LỘC PHÁT 6868
105 9 14
16
Hà Duyên
64 8 13
17
Hiep Vu
52 7 12
18
Hồ Tuyết
57 6 12
19
Bảo Bảo (tinh)
73 10 12
20
XSMN.mobi
66 6 12
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
165 3 8
Quý Ngô bá
145 2 7
Phạm Cường
181 0 7
4
Nguyên an vi
134 0 6
5
Hàm Lý
127 0 6
6
Quỳnh NguyỄn
80 2 6
7
TRẦN VỦ ĐỆ
137 2 6
8
Thãnh Chon
153 0 5
9
Tâm Linh
118 2 5
10
Duc Tri Nguyen
155 0 4
11
Sang Pham cao ba
118 0 4
12
LỘC PHÁT 6868
105 0 4
13
Thơi Đặng
62 0 3
14
Khuyến Đặng
101 0 3
15
Thiên Tài Số Học
88 0 3
16
Gia Cát Dự
90 0 3
17
Căn Cô Số
81 2 3
18
Phúc Đàm quang
57 2 2
19
BÁ VƯƠNG LÔ
83 0 2
20
KQXSMB.mobi
62 0 2
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1221 100 242
LỘC PHÁT 6868
1127 125 220
Tâm Linh
1102 99 211
4
Duc Tri Nguyen
1034 85 204
5
Hà Duyên
855 105 160
6
Hàm Lý
852 56 157
7
Thãnh Chon
843 59 159
8
Thơi Đặng
806 61 159
9
Phạm Cường
801 78 155
10
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
11
Nguyên an vi
769 68 151
12
Ngoan Kim
756 59 145
13
Phúc Đàm quang
747 86 144
14
TRẦN VỦ ĐỆ
732 56 140
15
BÁ VƯƠNG LÔ
708 90 142
16
Luân Ông già
692 55 140
17
KQXSMB.mobi
674 76 128
18
XSMN.mobi
670 77 129
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
630 41 122
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1034 85 199
THE END
1221 63 195
LỘC PHÁT 6868
1127 99 189
4
Tâm Linh
1102 84 168
5
Hà Duyên
855 99 150
6
Thơi Đặng
806 49 140
7
Phạm Cường
801 64 138
8
Nguyên an vi
769 62 133
9
Thãnh Chon
843 46 130
10
Luân Ông già
692 47 128
11
BÁ VƯƠNG LÔ
708 79 128
12
Hàm Lý
852 40 127
13
Ngoan Kim
756 55 125
14
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
15
Phúc Đàm quang
747 63 121
16
TRẦN VỦ ĐỆ
732 44 118
17
XSMN.mobi
670 58 109
18
KQXSMB.mobi
674 60 108
19
Hoàng Hiệp
639 55 105
20
Xuân Trà Giang
630 33 100
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1221 9 47
Tâm Linh
1102 4 43
LỘC PHÁT 6868
1127 2 31
4
Hàm Lý
852 2 30
5
Thãnh Chon
843 3 29
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
747 9 23
8
TRẦN VỦ ĐỆ
732 6 22
9
Xuân Trà Giang
630 2 22
10
Ngoan Kim
756 0 20
11
XSMN.mobi
670 4 20
12
KQXSMB.mobi
674 6 20
13
Thơi Đặng
806 0 19
14
Nguyên an vi
769 0 18
15
Phạm Cường
801 0 17
16
Hoàng Hiệp
639 4 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
Hưng Nguyễn
224 0 14
19
Bui Tien
343 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 28/09/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Hà Duyên
23
26
37
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
04
40
Gia Cát Dự
12
23
34
56
78
91
98
23
44
34
55
67
56
92
Thiên Tài Số Học
01
11
10
65
74
34
85
58
59
95
46
64
00
99
52
25
LỘC PHÁT 6868
64
15
51
XSMN.mobi
23
32
45
54
68
11
92
12
21
34
43
56
58
98
33
Hiep Vu
00
00
00
00
55
00
55
minh nhật
85
58
85

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 28/09/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4514 ngày 5713 ngày 8211 ngày 379 ngày 128 ngày
388 ngày 558 ngày 628 ngày 728 ngày 988 ngày
137 ngày 867 ngày 046 ngày 206 ngày 256 ngày
466 ngày 546 ngày 586 ngày 646 ngày 896 ngày
916 ngày 155 ngày 265 ngày 495 ngày 695 ngày
905 ngày 294 ngày 314 ngày 424 ngày 534 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9718 lần 6615 lần 8014 lần 4013 lần 2413 lần
1413 lần 0513 lần 0712 lần 9212 lần 2312 lần
9312 lần 5112 lần 5011 lần 0311 lần 1011 lần
7510 lần 3410 lần 5410 lần 7210 lần 6910 lần
2110 lần 5210 lần 9410 lần 2810 lần 1110 lần
0910 lần 429 lần 339 lần 819 lần 009 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

4554
6 ngày
4664
6 ngày
8998
6 ngày
2662
5 ngày
1331
4 ngày
2992
4 ngày
6996
4 ngày
0220
3 ngày
0440
3 ngày
1991
3 ngày
6776
3 ngày
7887
3 ngày
0770
2 ngày
1551
2 ngày
2772
2 ngày
3993
2 ngày
5775
2 ngày
6886
2 ngày
0990
1 ngày
1661
1 ngày
2552
1 ngày
3553
1 ngày
3663
1 ngày
3883
1 ngày
4994
1 ngày
5995
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84474 ngày 01439 ngày 90361 ngày 74344 ngày 07283 ngày
00271 ngày 12267 ngày 82248 ngày 38238 ngày 13228 ngày
16226 ngày 35222 ngày 27211 ngày 89194 ngày 92191 ngày
64190 ngày 45176 ngày 26171 ngày 05156 ngày 75154 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

irwinpoLishing bichaLo Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại fibstaLkertrading crumbsofexpression cycLetherapydoc guamtroikatours Le2siciLietraveL theschooLoffLuency brentwoodsurvey icemachinediscount heatingindc themahatmaandthedoctor dimensionaLecoLogy impactgLobaLinc wfwuLianwang